logo1

Gudstjänster

Startar igen efter sommaren!

Bibelstudie

Onsdagar ojämna veckor

(Kl. 19.00 i Ankaret)

 

MAJ

Söndag 27 maj
Kl. 10.00 Gudstjänst
Predikan: Fredrik Lagerström
Sång: Millie Nilsson
Kyrkkaffe

Kl. 19.00 - 20.00 Ta en paus
Stilla musik, bön och förbön.
Nattvard om du vill
Hasse Nylander
 

JUNI

Söndag 3 juni
Kl. 10.00 Utflykt till Långeby dalar
Ta med egen fika!

Onsdag 6 juni
Kl. 18.00 Ekumenisk gudstjänst i Nikolai kyrka, Halmstad
Nationaldagsbön

Arr: Halmstad Ekumeniska bönenätverk

Söndag 10 juni
Kl. 10.00 Gudstjänst med nattvard
Predikan: Hasse Nylander
Sång: Erika Bergkvist
Kyrkkaffe

Söndag 17 juni
Kl. 10.00 Gudstjänst
Predikan: Hasse Nylander
Kyrkkaffe
 

Grillkvällar hemma hos....

Onsdag 27 juni kl. 18.00 -
Vettefors, Paprikavägen 11, Gullbranna

Onsdag 11 juli kl.18.00 -
Karlén, Salviavägen 27, Gullbranna


Onsdag 25 juli kl.18.00 -
Zinkell, Kyrkobergsvägen 47, Eldsberga

Onsdag 8 augusti kl.18.00 -
Fritzson, Dillvägen 4, Gullbranna

- Grillen hålls varm! - Tag med egen matsäck!

 

 UNDER SOMMAREN HÄNVISAR VI TILL GULLBRANNAGÅRDENS PROGRAM!

AUGUSTI

SEPTEMBER

Lördag 1 september
Kl. 10.00 - 12.00 Ekumenisk samling i Övraby kyrkoruin, Halmstad

Bön inför valet
(Vid regn i NTO-gården på Kärleken)
Arr: Halmstad Ekumeniska bönenätverk

Söndag 30 september
Kl. 18.00 Ekumenisk gudstjänst i Nikolai kyrka, Halmstad

Arr: Halmstad Ekumeniska bönenätverk

OKTOBER

Söndag 28 oktober
Kl. 18.00 Ekumenisk gudstjänst i Nikolai kyrka, Halmstad

Arr: Halmstad Ekumeniska bönenätverk

NOVEMBER

Söndag 25 november
Kl. 18.00 Ekumenisk gudstjänst i Nikolai kyrka, Halmstad

Arr: Halmstad Ekumeniska bönenätverk

DECEMBER